Kechen Zhang: Courses


BioSystems II - Neuroscience
Xiaoqin Wang, Reza Shadmehr, Eric Young, Kechen Zhang, and others

Theoretical Neuroscience
Kechen Zhang, Xiaoqin Wang, and Eric Young
Course website

Johns Hopkins Systems Neuroscience Journal Club
Ernst Niebur, Veit Stuphorn, Xiaoqin Wang, and Kechen Zhang


Return to Kechen Zhang homepage